Poenggrenser (master)

Denne siden viser kun poenggrensene for
toårige masteropptak 2022.

For å se poenggrensene for bacheloropptak,
vennligst Klikk her.

Klikk på det relevante studiet for å bli direkte videresendt til skolens egen nettside. Vennligst merk at det kan forekomme feil.

Alle = alle kvalifiserte søker fikk studietilbud.
* = Mangler data

Studieprogram:Institusjon:2022:2023
Master i økonomi og administrasjon3,883,93
Master i regnskap og revisjon3,793,83
Allmenn litteraturvitenskapAlle*
ArkeologiAlle*
Bærekraft: Globale samfunnsutfordringer3,50*
Bærekraft: Klimaendringer og energiomstilling2,94*
Bærekraft: Marin bærekraftAlle*
Digital kulturAlle*
EngelskAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelskAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norskAlle*
FilosofiAlle*
FranskAlle*
GreskAlle*
HistorieAlle*
ItalienskAlle*
KinesiskAlle*
KulturvitenskapAlle*
KunsthistorieAlle*
LatinAlle*
LingvistikkAlle*
Nordisk språk og litteratur Alle*
Norrøn filologiAlle*
ReligionsvitenskapAlle*
RussiskAlle*
Spansk språk og latinamerikastudieAlle*
TeatervitenskapAlle*
TyskAlle*
Anvendt og beregningsorientert matematikkAlle*
Biologi: Biodiversitet, evolusjon og økologiAlle*
Biologi: Fiskeribiologi og forvaltningAlle*
Biologi: HavbruksbiologiAlle*
Biologi: MarinbiologiAlle*
Biologi: MikrobiologiAlle*
Biologi: MiljøtoksikologiAlle*
Biologi: Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæringAlle*
Energi- og prosessteknologi: FlerfasesystemAlle*
Energi- og prosessteknologi: KjemometriAlle*
Energi- og prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologiAlle*
Energi- og prosessteknologi: Separasjon4,06*
Energi: Elkraftteknikk**
Energi: GeofysikkAlle*
Energi: Kjemi og miljøAlle*
Energi: Matematikk, fysikk og informatikkAlle*
Energi: Termiske maskiner og sikkerhet i energiproduksjonAlle*
Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikkAlle*
Fysikk: AkustikkAlle*
Fysikk: Eksperimentell kjerne- og partikkelfysikkAlle*
Fysikk: KjernefysikkAlle*
Fysikk: Medisinsk fysikkAlle*
Fysikk: Medisinsk fysikk og teknologiAlle*
Fysikk: MikroelektronikkAlle*
Fysikk: Måleteknologi og nanofysikkAlle*
Fysikk: Målevitenskap og instrumenteringAlle*
Fysikk: OptikkAlle*
Fysikk: Optikk og atomfysikkAlle*
Fysikk: PartikkelfysikkAlle*
Fysikk: RomfysikkAlle*
Fysikk: Teoretisk atom-, kjerne- og partikkelfysikkAlle*
GeovitenskapAlle*
Havteknologi: Marin måle- og styringsteknologi**
Havteknologi: Marine installasjoner**
Havteknologi: Marine målesystem**
Informatikk: Algoritmer4,00*
Informatikk: BioinformatikkAlle*
Informatikk: LogikkAlle*
Informatikk: Maskinlæring4,00*
Informatikk: Optimering4,50*
Informatikk: Sikker og pålitelig kommunikasjonAlle*
Informatikk: VisualiseringAlle*
KjemiAlle*
MatematikkAlle*
Matematikk: Algebra**
Matematikk: Algebraisk geometri**
Matematikk: Matematisk analyse**
Matematikk: Topologi**
Meteorologi og oseanografi: Fysisk oseanografiAlle*
Meteorologi og oseanografi: KlimadynamikkAlle*
Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemiAlle*
Meteorologi og oseanografi: Marin biogeokjemi, master**
Meteorologi og oseanografi: MeteorologiAlle*
MolekylærbiologiAlle*
NanovitenskapAlle*
Petroleumsteknologi: Reservoarfysikk**
Petroleumsteknologi: Reservoargeologi**
Petroleumsteknologi: Reservoarkjemi**
Petroleumsteknologi: Reservoarmekanikk**
Programutvikling, felles masterprogramAlle*
Prosessteknologi: Flerfasesystem**
Prosessteknologi: Kjemometri**
Prosessteknologi: Prosess- og sikkerhetsteknologi**
Reservoar og geoenergi: ReservoarfysikkAlle*
Reservoar og geoenergi: ReservoargeologiAlle*
Reservoar og geoenergi: ReservoarmekanikkAlle*
StatistikkAlle*
Statistikk: Dataanalyse**
Statistikk: Finansteori og forsikringsmatematikk**
Statistikk: Matematisk statistikk**
Biomedisin3,53*
Global helse3,15*
Helse og samfunn**
Helse og samfunn: Genetisk veiledningAlle*
Helse og samfunn: Ulike perspektiv på sentrale helseutfordingerAlle*
Helse og samfunn: YrkeshygieneAlle*
Human ernæringAlle*
Klinisk ernæringAlle*
Arbeids- og organisasjonspsykologi3,50*
Barnevern Alle*
Global Development Theory and Practice3,72*
Helsefremmende arbeid og helsepsykologi3,70*
Logopedi 3,54*
Pedagogikk**
Pedagogikk, deltid (nettbasert)3,89*
Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi**
Psykologi: Atferd og nevrovitenskap3,67*
Psykologi: Sosial- og kognitiv psykologi3,20*
Spesialpedagogikk**
Administrasjon og organisasjonsvitenskapAlle*
Geografi: Miljø- og landskapsgeografiAlle*
Geografi: Naturgeografi Alle*
Geografi: Samfunnsgeografi Alle*
Geographies of Sustainable DevelopmentAlle*
InformasjonsvitenskapAlle*
Joint European Master’s Programme in System Dynamics (EMSD)Alle*
Manusutvikling for serier4,00*
Medie- og interaksjonsdesign4,00*
Medier og kommunikasjonAlle*
Physical GeographyAlle*
AdministrationAlle*
Samfunnsøkonomi3,44*
Sammenlignende politikk3,22*
SosialantropologiAlle*
SosiologiAlle*
SystemdynamikkAlle*
Undersøkende journalistikk 3,38*
Master i helsesykepleie, deltid3,83*
Master i helsevitenskapAlle*
Master i jordmorfag3,65*
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid3,25*
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid**
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie4,13*
Master i spesialsykepleie, intensivsykepleieAlle*
Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleieAlle*
Videreutdanning i kreftsykepleieAlle*
Master in Pre-hospital Critical CareAlle*
Master i historie og historiedidaktikkAlle*
Master i idrettsvitenskapAlle*
City and Regional PlanningAlle*
Industrial Asset ManagementAlle*
Industriell økonomi3,20*
Marine and Offshore TechnologyAlle*
Structural EngineeringAlle*
Master i barnehagevitenskap, deltid2,72*
Master i spesialpedagogikk3,61*
Master i spesialpedagogikk, deltid3,75*
Master i dokumentarproduksjonAlle*
Master in Biological ChemistryAlle*
Master in Mathematics and PhysicsAlle*
Master in Risk Analysis and Governance3,19*
Master i samfunnssikkerhet3,36*
Master i endringsledelse3,0*
Master in Energy, Environment and Society2,78*
Master i barnevernsarbeid (nytt i 2022)Alle*
Master i sosialfagAlle*
Master in English and Literacy StudiesAlle*
Master i nordisk og lesevitenskapAlle*
Master in Business Administration, Applied FinanceAlle*
Master in Business Administration, EconomicsAlle*
Master i forretningsjusAlle*
Master i regnskap og revisjonAlle*
Master in Service Leadership in International BusinessAlle*
Master in Business Administration, Business Development and InnovationAlle*
Master in Business Administration, Strategic Marketing and AnalyticsAlle*
Master in Business Administration, Strategy and LeadershipAlle*
Chinese Culture and Society2,75*
Japanese Studies3,0*
Middle East Studies2,75*
South Asian Culture and SocietyAlle*
GreekAlle*
GreskAlle*
LatinAlle*
Latin (english)Alle*
Arkeologi2,50*
GjenstandskonserveringAlle*
Malerikonservering5,16*
Development, Environment and Cultural Change (DECC)4,38*
Europeisk kultur2,70*
European History3,38*
English Language and Linguistics2,53*
English Literature, American and British Studies3,38*
Fransk2,50*
Italiensk2,88*
Russisk, polsk, tjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk2,71*
Spansk, portugisisk3,00*
TyskAlle*
Ancient PhilosophyAlle*
Antikkens filosofiAlle*
Filosofi2,82*
Philosophy3,25*
Gender Studies3,00*
Historie2,50*
Ibsen Studies3,50*
Kunsthistorie og visuelle studier2,75*
Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv3,50*
LinguisticsAlle*
Lingvistikk3,00*
Allmenn litteraturvitenskap2,50*
Viking and Medieval Studies3,00*
Music, Communication and Technology3,70*
Modern International and Transnational History2,67*
Museologi og kulturarvstudier4,00*
Multilingualism4,19*
Musikkvitenskap3,14*
Medier og kommunikasjon2,50*
Litteraturformidling3,00*
Nordisk litteraturAlle*
Nordisk språkvitenskap3,25*
Norsk som andrespråkAlle*
Retorikk og språklig kommunikasjon2,75*
Politisk kommunikasjon2,56*
Religionsvitenskap2,88*
Screen Cultures2,75*
Forvaltningsinformatikk2,50*
The Theory and Practice of Human Rights4,62*
Kriminologi3,88*
Rettssosiologi3,86*
Information and Communication Technology Law4,56*
Maritime law4,80*
Public International Law4,76*
European master in health economics and managementAlle*
Tverrfaglig helseforskning3,13*
Health economics, policy and management3,41*
International community health3,48*
HelseadministrasjonAlle*
Astronomi3,71*
Biovitenskap: Biomangfold og systematikk2,50*
Biovitenskap: Cellebiologi, fysiologi og nevrovitenskapAlle*
Biovitenskap: Genetikk og utviklingsbiologiAlle*
Biovitenskap: Marinbiologi og limnologiAlle*
Biovitenskap: Molekylærbiologi og biokjemiAlle*
Biovitenskap: kologi og evolusjonAlle*
Biovitenskap: Toksikologi og miljøvitenskap
Alle*
Nordic Masters Programme in Biodiversity and Systematics2,50*
Computational Science: Applied mathematics and risk analysis3,29*
Computational Science: AstrophysicsAlle*
Computational Science: BioinformaticsAlle*
Computational Science: BioscienceAlle*
Computational Science: ChemistryAlle*
Computational Science: GeoscienceAlle*
Computational Science: Imaging and biomedical computingAlle*
Computational Science: Materials scienceAlle*
Computational Science: MechanicsAlle*
Computational Science: PhysicsAlle*
Digitalisering i helsesektoren: Helse3,65*
Digitalisering i helsesektoren: InformatikkAlle*
Data Science3,16*
EIT: Mikroelektronikk og sensorteknologiAlle*
EIT: Signalbehandling og avbildning2,50*
Entreprenørskap og innovasjonsledelse2,69*
Fornybare energisystemer3,77*
Fysikk: Biologisk og medisinsk fysikkAlle*
Fysikk: FysikkdidaktikkAlle*
Fysikk: Kjerne- og partikkelfysikk2,63*
Fysikk: Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi3,80*
Fysikk: Romfysikk og -teknologi2,50*
Fysikk: Teoretisk fysikk4,14*
Geofag: Geofarer og geomekanikk3,00*
Geofag: Geofysikk, geodynamikk og planetologi2,86*
Geofag: Geomorfologi og geomatikk3,46*
Geofag: Hydrologi og glasiologi2,80*
Geofag: Meteorologi og oseanografiAlle*
Geofag: Miljøgeofag2,71*
Geofag: Mineralogi, petrologi og geokjemiAlle*
Geofag: PetroleumsgeofagAlle*
Geofag: Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi2,50*
Geofag: Strukturgeologi og tektonikkAlle*
Informatikk: design, bruk og interaksjonAlle*
Informatikk: Informasjonssikkerhet3,38*
Informatikk: digital økonomi og ledelseAlle*
Informatikk: Programmering og systemarkitekturAlle*
Informatikk: Kybernetikk og autonome systemer2,93*
Informatikk: Robotikk og intelligente systemer3,20*
Informatikk: Språkteknologi3,25*
Kjemi: Analytisk kjemi3,83*
Kjemi: Biomolekyler og biomaterialerAlle*
Kjemi: Kjemididaktikk og formidlingAlle*
Kjemi: Miljøkjemi og kjernekjemiAlle*
Kjemi: Organisk kjemiAlle*
Kjemi: Teoretisk og fysikalsk kjemiAlle*
Kjemi: Uorganisk kjemi og materialkjemiAlle*
Matematikk3,00*
Matematikk for anvendelser2,83*
Fluidmekanikk: Biomekanikk og medisinsk mekanikkAlle*
Fluidmekanikk: Energi, miljø og sikkerhet3,27*
Materialvitenskap for energi- og nanoteknologiAlle*
SMR: Finans, forsikring og risiko2,50*
SMR: StatistikkAlle*
Klinisk farmasi: MasteroppgaveAlle*
Social Anthropology3,63*
Economics3,39*
Human Geography3,78*
Organisasjon, ledelse og arbeid4,63*
Peace and Conflict Studies4,25*
Psychology: Cognitive Neuroscience3,50*
Psykologi: Arbeids- og organisasjonspsykologi4,13*
Psykologi: Helse, utvikling og samfunn3,88*
Sosiologi3,22*
Statsvitenskap3,75*
Teknologi, innovasjon og kunnskap (TIK)4,62*
Society, Science and Technology in Europe (ESST)4,00*
Religion and Diversity: Conflict and CoexistenceAlle*
Religion og samfunnAlle*
Religious Roots of EuropeAlle*
Master i teologiAlle*
Lederskap, etikk og samtalepraksisAlle*
Praktisk teologi (erfaringsbasert)Alle*
Education: Education and Social change: Childhood and Youth Studies3,75*
Education: Higher Education Studies2,90*
Assessment, Measurement and Evaluation2,73*
Pedagogikk, Kommunikasjon, design og l‘ring3,00*
Pedagogikk, Kunnskapsutvikling og l‘ring i arbeidslivet3,56*
Pedagogikk, Pedagogisk-psykologisk rådgivning3,50*
Pedagogikk, Utdanning, danning og oppvekst3,00*
Special Needs Education2,90*
Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk2,95*
Spesialpedagogikk, Logopedi4,25*
Spesialpedagogikk, Psykososiale vansker4,55*
Spesialpedagogikk, Spesifikke lærevansker4,05*
Spesialpedagogikk, Utviklingshemning3,85*
Akuttsykepleie, master i spesialsykepleie3,69*
Anestesisykepleie, master i spesialsykepleie4,33*
Anvendt data- og informasjonsteknologi (ACIT)2,59 & 3,43*
Atferdsvitenskap3,23*
Barnehagekunnskap3,75 (heltid) 4,41 (deltid) & 2,60 (heltid) 4,41 (deltid)*
Barnesykepleie, master i spesialsykepleie4,18*
Barnevern, master i sosialfag3,34*
Barnevernsarbeid, master i sosialfag**
Bibliotek- og informasjonsvitenskapAlle*
Biomedisin, master i helse og teknologi3,75*
Bygg – sivilingeniørAlle*
Digitalt læringsdesign3,14*
Empowerment og helsefremmende arbeid, master i helsevitenskap2,82*
Energi og miljø i bygg – sivilingeniør2,62 (heltid)
3,00 (deltid)
*
EntreprenørskapOpptaksprøve*
Ergoterapi, master i helsevitenskapAlle*
Ernæringskompetanse for helsepersonell, master i helsevitenskapAlle*
Executive Master of Management**
Familiebehandling, master i sosialfag5,12*
Farmasi3,26*
Forskerlinje i helsevitenskap**
Fysioterapi for barn og unge, master i helsevitenskap3,09*
Fysioterapi for eldre personer, master i helsevitenskap2,86*
Fysioterapi for muskelskjeletthelse, master i helsevitenskap3,5*
Helsesykepleie, master i helsevitenskap5,60 & 4,18*
Intensivsykepleie, master i spesialsykepleie3,70*
Internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft3,05 & 3,47*
International Social Welfare and Health Policy4,0*
Jordmorfag4,66 & 4,0*
Journalistikk, master i medieutvikling3,55 (heltid)
3,00 (deltid)
*
Kreftsykepleie, master i helsevitenskap3,30*
Kunst i samfunnet, studieretning i estetiske fagAlle*
Kunst- og designdidaktikk, studieretning i estetiske fagAlle*
Medier og kommunikasjon, master i medieutvikling3,63 (heltid)
3,48 (deltid)
*
Mote og samfunn, studieretning i estetiske fagAlle*
Offentlig administrasjon og styring3,04*
Operasjonssykepleie, master i spesialsykepleie3,55*
Produktdesign – design for kompleksitetAlle*
Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, master i helsevitenskap3,20*
Psykomotorisk fysioterapi, master i helsevitenskap4,09*
Radiografi, master i helse og teknologi**
Rehabilitering og habilitering, master i helsevitenskap3,25*
Sakprosa, master i medieutviklingAlle*
Samfunnsernæring, master i helsevitenskapAlle*
Skolerettet utdanningsvitenskap – med fordypning i skolefag, pedagogikk eller utdanningsledelseAlle*
Smart mobilitet og urban analyseAlle*
Sosialt arbeid, master i sosialfag3,15 (heltid)
3,71 (deltid)
*
Styring og ledelse4,19*
Sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling, master i helsevitenskapAlle*
Teater og samfunn, studieretning i estetiske fagAlle*
Yrkespedagogikk3,68*
Økonomi og administrasjon – siviløkonom og statsautorisert revisor3,36*
Artificial Intelligence and Internet of Things, sivilingeniørAlle*
Avansert klinisk allmennsykepleie**
BarnehagekunnskapAlle*
Bygg, sivilingeniørAlle*
CybersikkerhetAlle*
EngelskAlle*
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 1-7Alle*
Fagdidaktikk for grunnskolens trinn 5-10Alle*
Folkehelsevitenskap2,86*
Fornybar energi, sivilingeniørAlle*
Global Development, Crisis and ChangeAlle*
Helseinformatikk2,86*
Helsesykepleie**
HistorieAlle*
IdrettsvitenskapAlle*
Industriell økonomi og teknologiledelse, sivilingeniør3,07*
InformasjonssystemerAlle*
Innovasjon og kunnskapsutviklingAlle*
International Business2,85*
KunstfagAlle*
KystsoneøkologiAlle*
MatematikkAlle*
Mekatronikk, sivilingeniørAlle*
Multimedia and Educational TechnologyAlle*
Nordisk språk og litteraturAlle*
Nordisk språk og litteratur for utenlandske studenterAlle*
Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon**
PedagogikkAlle*
Psykososial helse2,49*
Regnskap og revisjon – siviløkonom3,29*
Religion, filosofi og samfunnAlle*
Rettsvitenskap – juss**
Rytmisk musikk**
Rytmisk musikk – Music Business and Management**
Samfunnskommunikasjon2,47*
Samfunnsplanlegging, sted og prosess**
Shift entreprenørskap og innovasjon**
Shift entreprenørskap og teknologi**
Shift entreprenørskap og økonomi**
Sosialt arbeid**
Sosiologi**
Spesialpedagogikk3,73*
Spesialsykepleie**
Statsvitenskap og ledelse2,70*
Teknologi, menneske og samfunnAlle*
Utøvende musikk – klassisk**
Økonomi og administrasjon – siviløkonom3,25*
Master i avansert klinisk allmennsykepleieAlle*
Master i barnevernsarbeidAlle*
Master i digitaliseringsledelseAlle*
Næringsmaster i digitaliseringsledelseAlle*
Master of Science – Electrical Power EngineeringAlle*
HydrogenteknologiAlle*
MiljøteknologiAlle*
Executive Master of Management**
Master i helsesykepleie – innpass**
Master of Science – Industrial IT and AutomationAlle*
Master i innovasjon og ledelseAlle*
Master i innovasjon og teknologiledelse (Innovation and Technology Management)**
Master i intensivsykepleieAlle*
Master i jordmorfagAlle*
Geriatrisk helsearbeidAlle*
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenesterAlle*
Sammensatte helsetilstanderAlle*
Stråling i diagnostikk og behandlingAlle*
Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfagAlle*
Master i kulturstudierAlle*
Maritim ledelse (kommersiell retning)3,00*
Maritim ledelse (teknisk retning)Alle*
Master i menneskerettigheter og flerkulturalitet (MSc in Human Rights and Multiculturalism)3,45*
Master i mikro- og nanosystemteknologiAlle*
Master i optometri og synsvitenskapAlle*
Master i pedagogikkAlle*
Master of Science in Process TechnologyAlle*
Næringsmaster i regnskap og revisjonOpptak*
Helsefremmende arbeid3,40*
Forebyggende arbeid med barn og unge3,02*
Psykisk helse- og rusarbeid3,78*
Funksjonshemming og samhandlingAlle*
Master i samfunnsanalyseAlle*
Master i språkdidaktikk – EngelskdidaktikkAlle*
Master i språkdidaktikk – NorskdidaktikkAlle*
Master i synspedagogikk og synsrehabiliteringAlle*
Master i tradisjonskunstAlle*
Master i økologi og miljøforvaltningAlle*
Master i økonomi og ledelse – Innovasjon og entreprenørskapAlle*
Master i økonomi og ledelse – MarkedsføringsledelseAlle*
Master i økonomi og ledelse – Strategi- og ledelseAlle*
Siviløkonom 2-årig – Bedriftsøkonomisk analyseAlle*
Allmenn litteraturvitenskap, Trondheim2,50*
Applied Computer Science, Gjøvik2,50*
Arkeologi, Trondheim2,20*
Arkitektur, Trondheim3,20*
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning, Trondheim2,50*
Avansert klinisk allmennsykepleie, Gjøvik2,50*
Avansert klinisk allmennsykepleie, Ålesund2,50*
Barnevernsarbeid, Trondheim2,70*
Biology – Biodiversity and Systematics (NABiS), Trondheim2,70*
Biology – Cell and Molecular Biology, Trondheim3,30*
Biology – Ecology, Behaviour, Evolution and Biosystematics, Trondheim3,50*
Biology – Physiology, Trondheim2,90*
Biotechnology, Trondheim3,50*
Bygg- og miljøteknikk – digitale byggeprosesser, Gjøvik2,60*
Bygg- og miljøteknikk, Trondheim3,70*
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse -ingeniør, Trondheim2,50*
Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse -realfaglig, Trondheim2,90*
Chemistry, Trondheim2,60*
Childhood Studies, Trondheim2,70*
Creative Music Technology, Trondheim3,70*
Datateknologi – algoritmer og datamaskiner, Trondheim3,90*
Datateknologi – databaser og søk, Trondheim4,00*
Datateknologi – kunstig intelligens, Trondheim4,40*
Digital Infrastructure and Cyber Security, Trondheim2,90*
Digital samhandling, Trondheim2,60*
Drama og teater, Trondheim2,80*
Eiendomsutvikling og forvaltning, Trondheim3,30*
Electric Power Engineering, Trondheim3,30*
Electronic Systems Design, Trondheim2,60*
Energi og miljø, Trondheim3,90*
Engelsk, Trondheim2,60*
English Linguistics and Language Acquisition, Trondheim3,40*
Entreprenørskap MIENTRE – NTNUs entreprenørskole, Trondheim2,80*
Entreprenørskap, realfaglig profil – NTNUs entreprenørskole, Trondheim3,00*
Entreprenørskap, samf.vit. profil – NTNUs entreprenørskole, Trondheim2,40*
Environmental Toxicology and Chemistry, Trondheim2,80*
European Studies, Trondheim3,00*
Fagdidaktikk – engelsk- og fremmedspråkdidaktikk, Trondheim2,70*
Fagdidaktikk – kunstfagdidaktikk, Trondheim2,60*
Fagdidaktikk – matematikkdidaktikk, Trondheim2,50*
Fagdidaktikk – naturfagdidaktikk, Trondheim2,50*
Fagdidaktikk – norskdidaktikk, Trondheim2,60*
Fagdidaktikk – samfunnsfagdidaktikk, Trondheim2,00*
Fagdidaktikk – yrkesdidaktikk, Trondheim2,50*
Farmasi, Trondheim3,50*
Film- og medievitenskap, studieretning i filmvitenskap, Trondheim2,80*
Film og medievitenskap, studieretning i medievitenskap, Trondheim3,00*
Film- og videoproduksjon, Trondheim3,30*
Filosofi, Trondheim2,50*
Finansiell økonomi, Trondheim3,20*
Folkehelse (kun andreåret), Trondheim3,30*
Folkehelse, Trondheim3,60*
Fransk, Trondheim3,10*
Funksjonshemming og samfunn, Trondheim2,60*
Fysisk planlegging, Trondheim3,20*
Geografi, Trondheim2,40*
Geologi, arktisk geologi, Trondheim2,60*
Geologi, berggrunns- og ressursgeologi, Trondheim2,90*
Geologi, geometallurgi, TrondheimIngen tilbud gitt.*
Geologi, miljø- og geoteknologi, Trondheim3,40*
Geotechnics and Geohazards, Trondheim2,50*
Global Health, Trondheim3,20*
Global Manufacturing Management, Trondheim3,20*
Globalisation and Sustainable Development, Trondheim3,20*
Helseledelse – deltid, Ålesund (Samarbeidsprogram)3,30*
Helsesykepleie, Trondheim4,00*
Helsesykepleie, Ålesund3,70*
Historie, studieretning i historie, Trondheim2,10*
Historie, studieretning i klassiske fag, Trondheim4,50*
Hydropower Development, Trondheim2,90*
Idrettsvitenskap, Trondheim3,00*
Industrial Design, Trondheim3,70*
Industrial Ecology, Trondheim3,90*
Industriell innovasjon og digital sikkerhet, Gjøvik2,50*
Industriell kybernetikk, Trondheim3,30*
Informatics – Artificial Intelligence, Trondheim3,40*
Informatics – Databases and Search, Trondheim2,70*
Informatics – Interaction Design, Game and Learning Technology, Tr.h.2,60*
Informatics – Software Engineering, Trondheim3,30*
Information Security- part time, Gjovik2,50*
Information Security, experience based – part time, Gjøvik2,90*
Information Security, Gjøvik2,60*
Innovasjon, entreprenørskap og samfunn, Trondheim2,60*
Interaction Design, Gjøvik2,60*
International Business and Marketing, Ålesund2,50*
Jordmorfag, Trondheim3,60*
Klinisk helsevitenskap – audiologi, Trondheim2,80*
Klinisk helsevitenskap – ergoterapi, Trondheim2,50*
Klinisk helsevitenskap – fysioterapi, Trondheim3,10*
Klinisk helsevitenskap – fysioterapi, Trondheim2,70*
Klinisk helsevitenskap – smerte og palliasjon, Trondheim2,60*
Kulturminneforvaltning, Trondheim2,40*
Kunsthistorie, Trondheim2,90*
Kybernetikk og robotikk, Trondheim3,60*
Ledelse av teknologi, Trondheim3,60*
Likestilling og mangfold, Trondheim2,50*
Læring i arbeidsliv og samfunn, Trondheim2,60*
Marin teknikk, Trondheim2,70*
Masterpåbygning i klinisk sykepleie, Gjøvik2,60*
Masterpåbygning i klinisk sykepleie, Trondheim2,50*
Masterpåbygning i klinisk sykepleie, Ålesund2,60*
Masterpåbygning, klinisk sykepleie innen ABIO, Trondheim3,20*
Masterpåbygning, klinisk sykepleie innen AIO, Gjøvik3,10*
Masterpåbygning, klinisk sykepleie innen AIO, Ålesund2,50*
Materials Science and Engineering, Tr.h.2,50*
Mathematical Sciences, Trondheim2,70*
Matvitenskap, teknologi og bærekraft, Trondheim2,50*
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, Trondheim2,70*
Molecular Medicine, Trondheim3,30*
Musikkvitenskap, studieretning i komposisjon, Trondheim3,90*
Musikkvitenskap, studieretning i musikkvitenskap, Trondheim3,00*
Natural Resources Management – Biology, Trondheim2,80*
Natural Resources Management – Geography, Trondheim2,50*
Naval Architecture, Ålesund3,00*
Neuroscience, Trondheim3,70*
Nordisk språk og litteratur, Trondheim2,80*
Ocean Resources, Trondheim3,40*
Operativ maritim ledelse, erfaringbasert, Ålesund2,50*
Operativ maritim ledelse, Ålesund2,80*
Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid, Trondheim3,40*
Pedagogikk – spesialpedagogikk, kun 2.studieår, Trondheim3,00*
Pedagogikk – spesialpedagogikk, Trondheim3,30*
Pedagogikk – utdanning og oppvekst, Trondheim2,60*
Petroleum Engineering, Trondheim3,50*
Physical Activity and Health – Exercise Physiology, Trondheim3,30*
Physical Activity and Health – Movement Science, Trondheim2,80*
Physical Activity and Health – Occupational Science, Trondheim2,50*
Physics, Trondheim2,50*
Product and Systems Engineering, Ålesund2,70*
Produktutvikling og produksjon, Trondheim3,50*
Project Management, Trondheim3,30*
Psykisk helse – barn og unges psykiske helse – erf.basert, Tr.heim3,70*
Psykisk helse – miljøterapeutisk arbeid – erf.basert, Trondheim2,90*
Psykisk helse – psykisk helsearbeid – erf.basert, Trondheim3,20*
Psykologi – arbeids- og organisasjonspsykologi, Trondheim3,50*
Psykologi – generell psykologi, Trondheim3,50*
Regnskap og revisjon, Trondheim3,10*
Reliability, Availability, Maintainability and Safety, Trondheim2,70*
Religionsvitenskap, Trondheim3,80*
Rådgivningsvitenskap, Trondheim3,00*
Samfunnsøkonomi, Trondheim2,50*
Simulation and Visualization, Ålesund3,40*
Sosialantropologi, Trondheim2,40*
Sosialt arbeid, Trondheim3,00*
Sosiologi, Trondheim2,20*
Språk og kommunikasjon i profesjoner, Trondheim2,50*
Statsvitenskap, Trondheim3,00*
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn, Trondheim2,50*
Sustainable Architecture, Trondheim2,30*
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Biotechnology, Tr.h2,60*
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Chem.Eng., Tr.heim3,00*
Sustainable Chemical and Biochemical Engineering-Chemistry, Tr.heim3,40*
Sustainable Energy, Trondheim2,70*
Sustainable Manufacturing, Gjøvik2,70*
Tysk, Trondheim3,30*
Undervannsteknologi, Trondheim2,60*
Urban Ecological Planning, Trondheim2,30*
Økonomi og administrasjon, Trondheim3,50*
European Master in Health and Physical ActivityAlle*
Idrett og trenerrollen3,50*
Idrettsmedisin3,25*
Idrettsfysiologi og bevegelseslæreAlle*
Idrettsfysioterapi3,20*
IdrettspsykologiAlle*
Kultur og samfunnAlle*
Pedagogikk3,75*
Sport Management3,16*
Master in Green energy Technology**
Master in Applied Computer Science, part-timeAlle*
Master in Applied Computer Science**
Master in Scenography**
Master in Performance**
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, engelskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, franskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, spanskAlle*
Masterstudium i fremmedspråk i skolen, tyskAlle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – avansert klinisk
allmennsykepleie
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie3,90*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie3,31*
Masterstudium i klinisk sykepleie –
Operasjonssykepleie
3,38*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Anestesisykepleie
med innpassing
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie – Intensivsykepleie
med innpassing
Alle*
Masterstudium i klinisk sykepleie –
Operasjonssykepleie med innpassing
Alle*
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltidAlle*
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltidAlle*
Masterstudium i norsk i skolen, heltidAlle*
Masterstudium i norsk i skolen, deltidAlle*
Masterstudium i organisasjon og ledelse3,27*
Masterstudium i samordning av helse- og
velferdstjenester
Alle*
Masterstudium i spesialpedagogikk2,73*
Akuttsykepleie3,17*
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn3,54*
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og
velferdstjenestene
Alle*
Digital kompetanse i barnehagenAlle*
IKT for lærereAlle*
Norsk, påbyggingsstudiumAlle*
Pedagogisk veiledningAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltidAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltidAlle*
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfagAlle*
Engelsk, påbyggingsstudium, nettAlle*
Teknologistøttet læringAlle*
Fransk, påbyggingsstudiumAlle*
Spansk påbyggingsstudiumAlle*
Tysk påbyggingsstudiumAlle*
Forkurs for ingeniør
og sivilingeniørutdanning
Alle*
Ingeniørfag bygg og miljø, TRESSAlle*
Ingeniørfag data, TRESS4,03*
Ingeniørfag
elektro: elektronikk og grønn energi,
TRESS
Alle*
Ingeniørfag bygg og miljø, Y -veienAlle*
Ingeniørfag data, Y – veien3,77*
Ingeniørfag – elektro: elektronikk og grønn energi, Y – veienAlle*