Om nettsiden

Snittkalkulator er en enkel nettside som lar deg regne ut gjennomsnittskarakteren din via vår karakterkalkulator.  

Karakterkalkulatoren fungerer 
uavhengig om du har startet en Bachelorgrad eller fullfører en Mastergrad. Nettsiden gjelder for utvalgte Norske høyskoler & universiteter (se hvilke helt nederst).

Dersom du tar videreutdanning og vil sjekke om du når en bestemt poenggrense, kan snittkalkulatoren enkelt bistå med dette.

Alt som legges inn, vil bli automatisk lagret til neste gang du besøker nettsiden. Dersom du klikker på «nullstill», så må du manuelt legge inn alt på nytt.


Vi håper du drar nytte av nettsiden!

 

Hvordan snittet regnes:

5,00 – 4,5 = A i snitt
4,49 – 3,5 = B i snitt
3,49 – 2,5 = C i snitt
2,49 – 1,5 = D i snitt
1,49 – 1,0 = E i snitt

«Svakt» og «Sterkt» snitt:
5,00 = Ren A i snitt
4,76 – 4,99 = Sterkt A i snitt
4,50 – 4,75 = Svakt i snitt

4,25 – 4,49 = Sterkt B i snitt
4,00 = Ren B snitt
3,5 – 3,75 = Svakt B i snitt

3,25 – 3,49 = Sterkt C i snitt
3,00 = Ren snitt
2,5 – 2,99 = Svakt i snitt
 _________________________________________

Hver bokstavkarakter har en tallverdi som blir brukt for regne ut snittet ditt. Tallverdiene er som følger:

A = 5
B = 4
C = 3
D = 2
E = 1

Snittet blir regnet gjennom en vekting av ulike karakterer, rangert etter antall studiepoeng. Det er veldig viktig at alle punktene fylles inn, for å gi et komplett resultat.

For eksempel:
Student X fikk følgende karakterer
(alle karakterene var 7.5 studiepoeng):

A, C & D.

Karakter A = 5 * 7,5 = 37,5
Karakter C = 3 * 7,5 = 22,5
Karakter D = 2 * 7,5 = 15

Vi tar den totale summen av alle karakterne; 37,5 + 22,5 + 15 = 75
Også deles det på den totale studiepoeng; 75 / 22,5 = 3,33

Snittet til student X = 3,33C i snitt (sterkt).

– Vi gjør oppmerksom på at ulike studier kan være regulert annerledes enn eksemplet over og karakterkalkulatoren er ment som en pekepinn.

 

 

GDPR:


Who we are:

Our website address is:
https://www.snittkalkulator.no.

Cookies:

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year.


If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content:

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

 

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Sharing of data:

The data that is collected is not shared with a third-party without your consent. Any data that is shared with a third-party is so, through analytical tools, such as WordPress, Google Analytics, Google Search Console and so on.

What data is collected:

– Potential age and gender.
– The search origin of how one visited our site.
– What sites where clicked on (only within our site)
– Time and date for when the visitor clicked on our site.
– The geographical location of our visitor (narrowed down to a city).


What is NOT collected:

– Any social media information regarding the visitor.
–   Any personal information, such as name, social security number, e-mail, phone number, relationship status and so on. How to get in touch:

If you have a questions regarding our data collection. Please feel free to contact us under our contact form. This is located under; «Kontakt oss».